تماشا کنید : راکت فضایی فالکون ۹ با موفقیت به زمین نشت

SpaceX-Lands-Falcon-9

کمپانی اسپیس ایکس ( SpaceX ) امروز تاریخ ساز شد.این شرکت بامداد امروز سرانجام موفق شد تا راکت فضایی فالکون ۹ را پس از انجام ماموریت فضایی ، به سلامت در پایگاه کیپ کاناورال به زمین نشاند.این اتفاق یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در صنعت فضایی بوده و مدیر عامل بلند پرواز اسپیس ایکس یعنی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.