دانشمندان با نارنجک‌های میکروسکوپی به جنگ سلول‌های سرطانی می‌روند

گروهی از دانشمندان به تازگی نارنجک‌های میکروسکوپی ساخته اند تا آنها را به جنگ سلول های سرطانی بفرستند ! این نارنجک‌های میکروسکوپی پس از رسیدن به سلول سرطانی ، محتویات سمی خود را تخلیه کرده و باعث نابودی آنها می شوند. نارنجک های طراحی شده توسط آنها لیپوزوم (حباب های ریز چربی) هستند که داروهای …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.