دنباله دارها ، عامل تیرگی اسرارآمیز سطح سیاره عطارد

Mercury-1

مدت زیادی است که داشنمندان علم نجوم در حال تحقیق و بررسی علت تیرگی سطح سیاره ی تیر (عطارد) هستند.تا جایی که می دانیم، تیرگی اجرام بدون هوا در اثر برخورد ریز-شهاب سنگ ها و بمباران باد خورشید است، فرآیندهایی که لایه ی نازکی از نانوذرات تیره ی آهن بر روی سطح این اجرام پدید …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.