دوربین سلفی گیر پروازی هم ساخته شد

شاید تا کنون آخرین تکنولوژی ها که در مورد دوربین های سلفی گیر دیده اید در گوشی و تبلت ها بوده باشد یا اینکه از دوربین هایی خبر دار شده باشید که روی دیوار نصب می شوند و به شکار تصویر شما کمک می کند. اما یکی از جدیدترین تکنولوژی ها برای گرفتن عکس های سلفی استفاده از دوربین های پروازی است که می توانید آن ها را در هوا رها کنید. این دوربین ها قادر به چرخیدن هستند و می توانند به راحتی از شما فیلم و عکس بگیرند.

lilydrone01 lilydrone02 lilydrone03 lilydrone04 lilydrone05 lilydrone06 lilydrone07 lilydrone08

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.