سیاهچاله‌های پنج بعدی، تهدیدی برای نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین

Five-dimensional-black-hole

دانشگاه کمبریج و دانشگاه کویین مری لندن با ترسیم تصویری نشان داده اند که چگونه یک سیاهچاله با پیکربندی نامعمول می تواند نظریه ی نسبیت عام اینشتین که بنیان فیزیک نوین است را نقض کند. هرچند که چنین جرمی تنها می تواند در جهانی با پنج بُعد یا بیشتر وجود داشته باشد. این محققان، یک …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.