معرفی چیپست اختصاصی آمازون با معماری ARM

arm-chip-2-fred-flickr

آمازون با خبر فروش چیپست‌های مبتنی بر معماری ARM خود، رسما وارد بازار چیپست‌های نیمه هادی شد. این شرکت امریکایی پارسال در زمینه‌ نوآوری پژوهش‌های فراوانی انجام داده و این پژوهش‌ها بیشتر زمانی توجهات را به خود جلب می‌کند که آمازون شرکت Annapurna Labs را به تصاحب خود در آورد. شرکت مورد بحث هزینه‌ای بالغ …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معرفی چیپست اختصاصی آمازون با معماری ARM

arm-chip-2-fred-flickr

آمازون با خبر فروش چیپست‌های مبتنی بر معماری ARM خود، رسما وارد بازار چیپست‌های نیمه هادی شد. این شرکت امریکایی پارسال در زمینه‌ نوآوری پژوهش‌های فراوانی انجام داده و این پژوهش‌ها بیشتر زمانی توجهات را به خود جلب می‌کند که آمازون شرکت Annapurna Labs را به تصاحب خود در آورد. شرکت مورد بحث هزینه‌ای بالغ …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.