ناسا ربات‌های انسان‌نمای خود را به مدرسه فرستاد !

طی سال های گذشته ، ناسا خوب فهمیده که ارسال فضانورد به فضا یا سیارات دیگر با محیط سخت و نا مطلوبی که دارد بسیار خطرنام و البته پرهزینه است.به همین جهت مدت زیادی است که ناسا در حال تحقیق و توسعه انواع ربات هاست تا بتوانند جای انسان را در ماموریت های خطرناک فضایی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.