نگاهی به روز اول کنفرانس توسعه دهندگان مایکروسافت Build 2015

Microsoft-Build-2015

کمپانی مایکروسافت طبق سنت هر سال کنفرانس توسعه دهندگان خود در سال ۲۰۱۵ را آغاز کرد.در این رویداد مایکروسافت آخرین دستاوردهای خود را برای توسعه دهندگان تشریح می کند.رویداد Microsoft Build 2015 از شب گذشته شروع شده و تا تاریخ اول می ادامه خواهد داشت.در این مطلب نگاهی داریم به اولین روز از این کنفرانس …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.