وقتی با سلفی گیرها بیاد دستان بلند مجید دلبندم می افتم

بچه های دهه ۶۰ به خوبی، دست های بلند مجید دلبندم را به خاطر دارند اما این مخترع ژاپنی مطمئنا مجید دلبند تلویزیون ایران را نمی شناسد اما اختراع او شباهت بسیاری به دستان بلند مجید دارد.

635123594575093824

این هم یاد و خاطره ای از برنامه ی محبوب زمان ما!

longartselfiestick01 longartselfiestick02 longartselfiestick03 longartselfiestick04 longartselfiestick05 longartselfiestick06 longartselfiestick07 longartselfiestick08 longartselfiestick09

longartselfiestick10

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.