کشف نزدیکترین سیاره به زمین با احتمال وجود حیات

Wolf-1061

تا کنون سیارات بسیاری کشف شده که با توجه به محل قرارگیری نسبت به ستاره مادر خود ، شرایط زیست پذیری داشته و احتمال وجود حیات در آنها وجود دارد.اما هیچکدام از این سیارات به اندازه سیاره جدیدی که به تازگی کشف شده است، به زمین نزدیک نبوده اند.گروهی از اخترشناسان دانشگاه نیو ساوت ولز …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.