گوگل، سرویس Picasa را نصفه و نیمه بازنشسته می کند !

Picasa

درست از همان روز های اول معرفی سرویس Google Photos در سال گذشته ، بسیاری عقیده داشتند که آغاز کار این سرویس، به معنای پایانی برای پیکاسا ( Picasa ) خواهد بود.البته در آن زمان این اتفاق رخ نداد و پیکاسا حدود یک سال دیگر به حیات خود ادامه داد.تا اینکه دیروز گوگل رسما اعلام …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.