یک سوم آمریکایی ها عقیده دارند که اپل باید دولت را اداره کند!

obama-tim-cook

بله عنوان مطلب را دست خوانده اید؛ یک سوم آمریکایی ها عقیده دارند که اپل باید دولت را اداره کند.این نتیجه یک نظر سنجی در کشور آمریکا است که از هر ۳ آمریکایی ، یک نفر عقیده دارد کمپانی اپل بهتر از دولت مردان کنونی آمریکا، قادر به مدیریت این کشور می باشد ! در …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.