۳۵۰ بدافزار در گوگل Play Store پیدا شده؛ هشیار باشید!

Untitled-1

گوگل به خوبی از تهدیدهایی که توسط اپلیکیشن‌های مخرب به Play Store می‌شود آگاه است؛ این اپلیکیشن‌ها در واقع بدافزارها یا ویروس‌ها هستند. اگر بخواهیم یک تعریف ساده از بدافزار ارائه دهم باید بگویم که اپلیکیشن یا سرویسی است که کاری را انجام می‌دهد که ما/کاربر/سیستم آن را درخواست نکرده‌ایم و حتی اجازه‌ای برای انجام …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.