نور کیهان نصف شده است:مرگ ستارگان کیهان را تاریک و تاریک تر می کند!

miky-way

یافته های اخیر اخترشناسان نشان می دهد که نور کیهان طی دو میلیارد سال گذشته تقریبا نصف شده و پیر، کوچک ‌شدن و مرگ ستارگان کیهان را تاریک و تاریک تر کرده است.این در حالی است که از سرعت شکل‌گیری ستاره‌های جدید هم کاسته شده است.در ادامه با گجت نیوز همراه باشید. تیمی از اخترشناسان …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.