تصاویری از سلفی گیر فانتزی!

اگر تا کنون به فکر این بوده اید که یک مونوپاد خریداری کنید تا بتوانید توسط آن، به خوبی از خود عکس های شخصی و سلفی بگیرید می توانید به این مدل امروز علمولوژی نیز توجه کنید.

جالب است که این سلفی گیر بعد از گرفتن سلفی تنها یک دسته ی بی روح احساس نمی شود:

armselfie01

armselfie02

armselfie03

armselfie04

armselfie05

armselfie06

armselfie07

armselfie08

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.